Leidiniai


Darbas skaitmeninėse platformose sveikatos ir socialinės priežiūros sektoriuje. Poveikis darbuotojų saugai ir sveikatai

Sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos sektorius tradiciškai pirmauja duomenizacijos ir skaitmeninimo tendencijų srityje. Tebesitęsiantys technologiniai ir visuomeniniai pokyčiai, kuriuos dar paspartino COVID-19 pandemija, daro poveikį ne tik sektoriaus darbuotojams, bet ir priežiūros paslaugų prieinamumui ir kokybei.

Šiame dokumente pateikiami duomenys apie grėsmes darbuotojų saugai ir sveikatai (DSS) ir darbo skaitmeninėse platformose galimybes šiame sektoriuje, o jo išvadomis siekiama padėti politikos formuotojams ir platformoms patenkinti ir valdyti darbuotojų poreikius, taip pat stiprinti sveikatos priežiūros sistemas visoje ES.

Download pdf icon in: