Skup alata za kampanju

Mobilni marketing

Prikladno za:

Veće organizacije s više financijskih sredstava.

O čemu je riječ?

Mobilni marketing jedno je od najnovijih područja interaktivnog marketinga. Uključuje tehnologije kao što su SMS, MMS, mobilni internet, aplikacije, lokacijske usluge i oglašavanje na uređajima u blizini preko Bluetootha. Takve se kampanje nude na mobilnim uređajima i u kombinaciji s drugim medijima, uključujući internet, e-poštu, izravnu poštu i kanale za emitiranje.

Prednosti

  • Riječ je o brzom i sve popularnijem načinu dopiranja do šire javnosti.
  • Ova se vrsta marketinga neprestano razvija i nudi nove mogućnosti.

Ograničenja

  • Za pokretanje mobilne kampanje vjerojatno ćete trebati savjete stručnjaka, a to može biti skupo.

Formuliranje poruke

  • Kratka, jednostavna poruka koja se šalje izravno na mobilni telefon primatelja može biti vrlo djelotvorna.
  • Razmislite o svojoj publici: je li riječ o osobama koje bi odgovorile na tekstualnu poruku?
  • Imate li brojeve njihovih mobilnih telefona ili ćete morati platiti da biste nabavili popis?
  • Vaša poruka mora biti jasna i kratka.

Povezane tehnologije

Novi pametni telefoni često imaju ugrađene tehnologije za skeniranje QR kodova, čime se korisnik izravno povezuje s internetskim stranicama vaše kampanje.

Izrada kampanje

Vjerojatno ćete trebati zatražiti usluge stručnjaka za mobilni marketing koji na raspolaganju ima tehnologiju i softver potrebne za uspješno vođenje takve kampanje.