Skup alata za kampanju

Potpis u e-pošti

Prikladno za:

sve vrste organizacija.

O čemu je riječ?

Elektronički potpis na kraju e-poruke.

Prednosti

 • E-potpis služi kao posjetnica. Ponekad je prvi vizualni znak vašeg društva koji primatelj vidi.
 • Ako je upečatljiv, potaknut će ljude da posjete vaše mrežno mjesto.

Ograničenja

 • Grafički elementi ne prikazuju se u svim e-porukama (to ovisi o aplikaciji za e-poštu), posebno ako ih primatelj pregledava npr. na pametnom telefonu.

Što sve trebate navesti u potpisu u e-pošti?

 • Iz potpisa na kraju e-pošte primatelji bi trebali doznati sve potrebne podatke za kontakt:
  • ime i prezime
  • položaj
  • naziv poduzeća
  • e-adresu i internetske stranice
  • telefonski broj / broj telefaksa
  • adresu poduzeća.
 • Tijekom kampanje uz potpis je korisno dodati pojedinosti o kampanji, na primjer manji grafički element ili internetski reklamni natpis osmišljen za kampanju, kako biste sve primatelje e-pošte obavijestili o kampanji.

Oblikovanje

Potpis mora biti jasan, a kampanja prepoznatljiva na prvi pogled. Vrijedi isto pravilo kao i za posjetnice: što kraće, to bolje.