Skup alata za kampanju

QR kôd za alat OiRA

Organisation: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)

Country: EU

Opis:

QR kôd osmišljen za promicanje alata OiRA u okviru mobilnog marketinga

Image
OiRA QR Code