Skup alata za kampanju

Ideje o potpisima e-poruka u vrijeme rada na daljinu

Organizacija: CodeTwo

Zemlja: Ostalo

Opis:

U članku se iznose ideje o potpisima e-poruka tijekom rada od kuće za vrijeme pandemije bolesti COVID-19. Postoji nekoliko natpisa koji se mogu besplatno preuzeti i uključiti u potpise e-poruka, a svi sadržavaju smjernice o sprečavanju bolesti COVID-19.

Image
Email signature ideas in the age of remote working