Julkaisut


Tiivistelmä Edistynyt robottiautomaatio: vertaileva tapaustutkimusraportti

ja tekoälyyn perustuvat järjestelmät kognitiivisten ja fyysisten tehtävien automatisoimiseksi ovat lupaavia monilla aloilla. Tämä raportti tukee robotiikkaan ja tekoälyyn perustuvien järjestelmien käyttöönottoon ja hallintaan liittyvää tutkimusta työpaikoilla Euroopassa etenkin työterveyden ja -turvallisuuden osalta.

EU-OSHAn kehittämien 11 tapaustutkimuksen tuloksissa tuodaan esiin mahdollisuuksia ottaa käyttöön tällaisia järjestelmiä turvallisesti sekä niihin liittyviä haasteita, myötävaikuttavia tekijöitä ja esteitä. Suosituksissa keskitytään tällaisen tekniikan nykyiseen ja tulevaan käyttöön, erityisesti ihmiskeskeiseen suunnitteluun ja toimenpiteisiin, jotka auttavat työntekijöitä hyväksymään tekniikan.

Download pdf icon in: