Julkaisut


Edistynyt robotiikka ja tekoälyyn perustuvat järjestelmät työpaikalla: tämänhetkiset käyttöönottoon liittyvät työterveys- ja työturvallisuushaasteet

Edistyneen robotiikan tai tekoälyyn perustuvien järjestelmien käyttöönotto työpaikoilla tuo mukanaan työterveys- ja työturvallisuushaasteita, -riskejä ja -mahdollisuuksia sekä työnantajille että työntekijöille.

Tässä toimintapoliittisessa selvityksessä esitellään näitä teknologioita käyttöön ottaneiden yritysten yleisiä kokemuksia sekä teknologioiden vaikutusta työntekijöiden hyvinvointiin, sosiaaliseen vuorovaikutukseen, ruutuaikaan, tehtävien monipuolisuuteen ja muuhun toimintaan työpaikalla. Vaikka erityiset fyysiset, organisatoriset ja psykososiaaliset tekijät voivat vaihdella toimialoittain, näyttö viittaa siihen, että työterveydelle ja -turvallisuudelle tarjoutuvat mahdollisuudet ovat haasteita tai riskejä suuremmat.