Kampaaniajuhend

OSHwiki võimaldab jagada töötervishoiu ja tööohutuse alaseid teadmisi, teavet ja parimaid tavasid.

Organisatsioon: EU-OSHA

Riik: EL

Kirjeldus:

OSHwiki töötas välja Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet, et võimaldada töötervishoiu ja tööohutuse alaste teadmiste, teabe ja parimate tavade jagamist eesmärgiga toetada valitsusasutusi, tööstust ja töötajate organisatsioone töötervishoiu ja tööohutuse tagamisel. OSHwiki eesmärk on olla usaldusväärne teabeallikas, mille sisu saab hõlpsalt uuendada, muuta või tõlkida ning mis jõuab inimesteni väljaspool töötervishoiu ja tööohutuse alast kogukonda.

Image
OSHwiki enables the sharing of occupational safety and health (OSH) knowledge, information and best practices