Kampaaniajuhend

Eeskuju ülevalt: raskete vahejuhtumite vältimine

Organisatsioon: Tervise- ja ohutusamet (HSE)

Riik: Ühendkuningriik

Kirjeldus:

Pressikonverents, mille eesmärk oli toonitada protsessiohutuse ja juhtimise tähtsust eriti ohtlikes tööstusharudes ning edendada teadmiste ja heade tavade jagamist vastavas tööstuses.

Image
Leading from the top: avoiding major incidents