Kampaaniajuhend

Euroopa tervist edendavate töökohtade võrgustiku 9. algatus „Tervisliku töö edendamine kroonilise haigusega töötajatele“

Organisatsioon: Euroopa tervist edendavate töökohtade võrgustik

Riik: EL

Kirjeldus:

Kampaania kroonilise haigusega inimestele tervisliku ja sobiva töö leidmise edendamiseks – kas töö säilitamise võimaldamise või tööle naasmise toetamise kaudu. Euroopa tervist edendavate töökohtade võrgustik tegutses tõhusate töötervishoiu tavade juurutamise nimel, kujundades toetavat kultuuri ning pakkudes tööandjatele juhiseid ja vahendeid kroonilise haigusega töötajate olukorra parandamiseks.

Image
9th ENWHP initiative 'Promoting healthy work for employees with chronic illness'