Väljaanne


Tööohutuse ja töötervishoiu nutikad digitaalsed seiresüsteemid: liigid, rollid ja eesmärgid

Digitaalsete vahendite ja tehnoloogiate areng ja kättesaadavuse suurenemine on viinud tööohutuse ja töötervishoiu digitaalsete seiresüsteemide tekkimiseni. Need võivad veelgi ennetada töötajate kokkupuudet riskidega, pakkudes põhjalikke ja täpseid andmeid, mis ei ole kättesaadavad tööohutuse ja töötervishoiu traditsiooniliste seiremeetodite kaudu.

Selles poliitikaülevaates rõhutatakse tööohutuse ja töötervishoiu digitaalsete seiresüsteemide selge määratluse tähtsust. Lisaks arutletakse seiresüsteemide eeliste ja võimalike puuduste üle nii tööandjatele kui ka töötajatele, rõhutades tööjõu osalemise tähtsust nende vastuvõtmisel ja rakendamisel.