Väljaanne


Tööohutuse ja töötervishoiu nutikad digitaalsed seiresüsteemid: võimalused ja probleemid

Tööohutuse ja töötervishoiu seireks kasutusele võetud uued digitehnoloogiad muudavad töökohta. Nutikad tööohutuse ja töötervishoiu seiresüsteemid suudavad andmeid tuvastada ja mõõta süsteemsemalt ning üldiselt tõhusamalt kui traditsioonilised meetodid. Lisaks sellele, et nad aitavad vähendada töötajate seadmist riski, võivad nad vähendada ka õnnetuste kahjulikke tagajärgi ning parandada õnnetuste uurimist ja nendest teatamist.

Riiklik poliitika võib täiendada ELi pingutusi, et nõuetekohaselt teavitada ja koolitada juhtkonda ja töötajaid uute süsteemide võimalustest ning aidata VKEdel saada juurdepääs digitaalsele tööohutuse ja töötervishoiu seirele ja võtta see kasutusele, et suurendada tööohutuse ja töötervishoiu digitaalsete seiresüsteemide eeliseid ja vähendada nende kasutamisega seotud võimalikke puudusi.

Download pdf icon in: