Väljaanne


Tööohutuse ja töötervishoiu nutikad digitaalsed seiresüsteemid: rakendamine töökohal

Töötervishoiu ja tööohutuse uued digitaalsed seiresüsteemid ei saa lihtsalt asendada olemasolevaid töötervishoiu ja tööohutuse menetlusi, vaid nende süsteemide edukas kasutuselevõtt sõltub nõuetekohasest rakendamisest, sealhulgas töökohal tugiressursside pakkumisest (tegevusjuhendid, juhenddokumendid/käsiraamatud, koolitusmaterjalid, turundusmaterjalid ja juhtumiuuringud).

Selles poliitikaülevaates antakse soovitusi raamtingimuste kohta, mille alusel ettevõtted saavad töötervishoiu ja tööohutuse digitaalseid seiresüsteeme töökohal tõhusalt rakendada ja integreerida.

Download PDF file in: