Zbirka orodij za vodenje kampanje

Varnost je mogoča – Pet zgodb o varnosti na delovnem mestu

Organizacija: Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL; Nacionalni inštitut za zavarovanje pred nezgodami pri delu)

Država: Italija

Opis:

Zbirke novic (glavni kader). DVD s petimi dokumentarnimi videoposnetki konkretnih primerov dobre prakse s področja varnosti pri delu, ki so jih posneli obetavni mladi italijanski režiserji.

Image