Zbirka orodij za vodenje kampanje

Avstrijska strategija varnosti in zdravja pri delu 2007–2012

Organizacija: Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, Zentral-Arbeitsinspektorat

Država: Avstrija

Opis:

Brošura o avstrijski nacionalni strategiji o varnosti in zdravja pri delu. Opredeljenih je bilo pet tematskih področij: ocena tveganja in ozaveščanje o nevarnosti, preprečevanje nesreč, preprečevanje z delom povezanih in poklicnih bolezni, usposabljanje in izpopolnjevanje ter informacije o varnosti in zdravju pri delu.

Image