Campagnetoolkit

Persbericht

Geschikt voor:

Alle soorten organisaties.

Wat is het?

Een persbericht is een aankondiging voor de pers met het doel om aandacht in de media te genereren. In feite is het een verzoek aan de media om een kwestie aan de orde te stellen of een mededeling om nieuws onder de aandacht te brengen dat volgens u van belang is. Persberichten zijn onmisbaar voor vrijwel iedere campagne, met name bij het begin ervan.

Voordelen

 • Gemakkelijk te produceren en verspreiden.
 • Omvat de belangrijkste informatie over uw campagne.
 • Als u de juiste media bereikt, kan uw campagne bij veel mensen onder de aandacht komen.

Beperkingen

 • Journalisten krijgen honderden persberichten per dag, dus stel uw mailinglijst zorgvuldig samen om de juiste contactpersonen te bereiken.

Ingrediënten voor een succesvol persbericht

Voor een succesvol persbericht is het volgende vereist:

 • Het moet werkelijk ergens over gaan: nieuws, feiten en gegevens.
 • Tekst die de aandacht van de journalist trekt. Bijvoorbeeld door een goede kop. Het moet het hele verhaal vertellen en zo pakkend en indringend mogelijk zijn.
 • Het is aan te bevelen om een citaat van een vooraanstaand lid van uw organisatie of van een expert op te nemen om het bericht te verlevendigen.
 • De naam van één contactpersoon en bij voorkeur een mobiel nummer.
 • De datum van publicatie.
 • De plaats van publicatie.

Formaat

 • De inleidende paragraaf moet een beknopte weergave zijn van de belangrijkste boodschap, waaronder wie het persbericht heeft uitgebracht, waarom, waar en wat de strekking daarvan is.
 • De resterende tekst moet dienen ter ondersteuning van de kernboodschap en de belangrijkste informatie.
 • Journalisten hebben veel te doen, dus waar mogelijk moet u het bericht beperken tot één pagina.

Verspreiding van het bericht

 • Met het oog op de verspreiding van het persbericht is het essentieel om een lijst op te stellen van de publicaties en de radio- en televisiezenders die het meeste door uw doelgroep worden gelezen, beluisterd en bekeken, inclusief vakpublicaties en lokale media. Dit maakt het makkelijker vast te stellen welke journalisten zich met het betreffende onderwerp bezighouden.
 • Stuur uw persbericht altijd aan met name genoemde journalist, bel om te vragen of zij het ontvangen hebben en of zij nog aanvullende informatie nodig hebben.