Campagnetoolkit

Advertorial

Geschikt voor:

Middelgrote tot grote organisaties.

Wat is het?

Een advertorial is een advertentie die is opgesteld in de vorm van een objectief artikel en wordt gepresenteerd in een gedrukte publicatie, en die doorgaans zo is opgezet dat het om een authentiek en onafhankelijk artikel over actuele zaken lijkt te gaan. Een groot verschil tussen een regulier hoofdartikel en een advertorial is dat advertorials gewoonlijk door cliënten worden goedgekeurd, een luxe die cliënten gewoonlijk niet hebben bij een regulier hoofdartikel.

Voordelen

 • Mensen hechten doorgaans meer geloof aan iets wat zij in een artikel hebben gelezen. Zolang de advertorial niet te veel als een advertentie aandoet, zullen mensen ervan uitgaan dat het gaat om een opinie afkomstig van een publicatie waar zij achting voor hebben.
 • Om de schijn van onpartijdigheid in stand te houden, moet u er alles aan doen om te voorkomen dat het artikel dat u indient duidelijk als een advertentie overkomt.

Beperkingen

 • Een advertorial is een soort advertentie, wat betekent dat u ervoor moet betalen.
 • Lezers kunnen de inhoud met een korreltje zout nemen als ze merken dat het een advertorial is.
 • De kosten hangen af van de gekozen publicatie.

Formaten

Advertorials kunnen:

 • gedrukt worden en als een compleet katern van de krant worden gepresenteerd;
 • in een krant worden gestopt als een folder of ander extern materiaal.

Samenstelling van de advertorial

 • Richt u op gespecialiseerde publicaties die van belang zijn voor uw doelgroep.
 • Investeer in uw auteur. Zorg ervoor dat u een uitmuntende auteur uit uw organisatie gebruikt die gewend is om te publiceren, of besteed het artikel uit aan een freelance journalist.

Publicatie van de advertorial

 • Houd bij het selecteren van het nummer waarin u het artikel wilt laten opnemen rekening met de tijd van het jaar en de kans dat uw doelgroep het artikel onder ogen krijgt.
 • Advertorials zijn het effectiefst als de lezer niet beseft dat het een betaalde advertentie betreft. Als u vervelende verrassingen wilt voorkomen, vraag dan bij de publicatie na hoe zij aangeven dat het artikel niet door hun redactie geschreven is. Als er in grote letters boven het artikel “advertentie” staat, hebt u daar niet veel aan, dus dit is iets om van tevoren te bespreken.