Campagnetoolkit

Campagnes - algemeen

Geschikt voor:

Alle soorten organisaties.

Wat is het?

Een campagne is een georganiseerde actie met een bepaald doel. Er wordt vaak gebruikgemaakt van een reeks communicatiehulpmiddelen om een boodschap te delen en meer bewustzijn over een onderwerp te creëren. Iedere combinatie van hulpmiddelen in deze toolkit kan in een campagne worden ingezet.

Voordelen

  • Meer bewustzijn creëren van problemen met betrekking tot veiligheid en gezondheid op het werk, alsook de oorzaken daarvan, onder managers, werknemers en personen die hen over deze kwesties adviseren, zoals medische deskundigen.
  • Praktische oplossingen aanreiken aan de hand van “modellen voor goede praktijken”.
  • De kennis van werknemers omtrent de relevante wet- en regelgeving verbeteren en organisaties ertoe aanmoedigen om deze na te leven.
  • Mensen wijzen op nieuwe risico’s en mogelijke oplossingen.
  • Steun zoeken voor veranderingen in de wetgeving of richtsnoeren.
  • Uw organisatie positioneren als gezaghebbend op het gebied van VGW en als een waardevolle partner.

Beperkingen

  • Het voeren van een campagne kan duur/tijdrovend zijn.

  • Het is moeilijker om hiermee kleine groepen te bereiken.

Ingrediënten voor een succesvolle campagne

Een sterke boodschap en duidelijke doelstellingen vormen de basis voor elke campagne. Ze helpen u de doelgroep te bepalen en hoe u deze doelgroep het beste kunt bereiken, d.w.z. welke campagnemiddelen het meest geschikt zijn. Net als bij de meeste andere projecten zijn voor een succesvolle campagne de nodige inspanningen en de nodige motivatie vereist.