Campagnetoolkit

Uw campagne plannen

De doelen bepalen

Voordat u de concrete boodschap en de ondersteunende argumenten van uw campagne kunt bedenken, moet u een duidelijk doel voor ogen hebben.

Een titel kiezen

Om de mensen die u wilt bereiken werkelijk te raken, moet de titel zo kort en eenvoudig zijn als mogelijk en hun direct aanspreken.

Timing

De timing is een essentieel aspect van iedere campagne, zowel wat betreft het tijdstip van lancering als de duur ervan.

Boodschap

Denk zorgvuldig na over de centrale boodschap van de campagne en wat u met de campagne wilt overbrengen.