Campagnetoolkit

Persreis

Geschikt voor:

Middelgrote tot grote organisaties

Wat is het?

Een persreis biedt journalisten de gelegenheid om uit de eerste hand ervaring op te doen van een plaats of een bepaalde situatie. Persreizen worden bij campagnes in verband met veiligheid en gezondheid op het werk vaak georganiseerd om fabrieken en ondernemingen te bezoeken waar beste praktijken worden gevolgd.

Voordelen

 • Een persreis biedt journalisten de gelegenheid om uit de eerste hand ervaring op te doen van een plaats of een bepaalde situatie.
 • Journalisten vinden het prettig om zelf de feiten te achterhalen, vragen te stellen en ‘verhalen’ te vertellen op basis van concrete voorbeelden.

Beperkingen

 • Het organiseren van een persreis is duurder dan andere communicatiemiddelen.
 • De organisatie kan ook tijdrovend zijn.

Voorbereiding van de reis

Bij de voorbereiding dient u:

 • de beoogde casestudy(s) of het doel van de reis te bepalen;
 • de bestemming te kiezen.
 • de journalisten van tevoren informatie te verstrekken over de reis en het programma om ervoor te zorgen dat zij voorbereid zijn.

Wie moet u uitnodigen?

 • Selecteer de media die u voor de reis wilt uitnodigen. Denk vooral aan media die gespecialiseerd zijn in VGW-thema’s en de regionale pers.
 • Kies ten minste 8 en ten hoogste 15 journalisten. Niet zo weinig dat de organisatiekosten relatief hoog worden, maar ook niet zo veel dat de persoonlijke begeleiding van de journalisten lastig wordt.
 • Vraag de betrokken media van tevoren wie zij zouden willen interviewen en probeer het programma daar op af te stemmen.
 • Selecteer de mensen die u zelf wilt ontmoeten voor een vraaggesprek. De reis moet de media de gelegenheid bieden mensen met uiteenlopende standpunten te spreken om tot een evenwichtig verhaal te komen. Zo kunt u bij een bedrijfsbezoek journalisten in contact brengen met een manager, een personeelslid en een VGW-deskundige.