Campagnetoolkit

Over de toolkit

Wat is de campagnetoolkit en waarom is hij van nut?

Het lijdt weinig twijfel dat reclame-, marketing- en publicrelationscampagnes heel wat invloed hebben op het denken en handelen van mensen. Maar kunnen dezelfde principes worden toegepast op het promoten van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW)?

Het antwoord is volmondig: “Ja!”

Ook zonder het budget van een multinational die consumentenproducten aan de man brengt, kunt u mensen aanzetten om anders te gaan denken en handelen wanneer het gaat om veiligheid en gezondheid op het werk. Dat kunt u met een goed doordachte en doelgerichte campagne die goede VGW-praktijken promoot.

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk heeft deze website aangemaakt als leidraad voor het plannen en organiseren van doeltreffende promotiecampagnes, ongeacht de omvang van uw organisatie.

Anders dan wat velen wellicht denken, is dit niet ingewikkeld. U hoeft er alleen maar voor te zorgen dat u over de goede 'mix' beschikt, dat wil zeggen de juiste boodschap, het juiste doelpubliek en andere factoren. Het gaat niet om vaste regels, maar louter om een verzameling van aanbevelingen. U kiest zelf welke aanbevelingen uit de toolkit u wilt gebruiken, en u kunt deze dan aanpassen aan uw eigen omstandigheden

We hopen dat deze toolkit echt iets voor u mag betekenen!

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk