Campagnetoolkit

Wedstrijden

Geschikt voor:

Middelgrote tot grote organisaties.

Hoe kunt u dit gebruiken?

Een wedstrijd die verband houdt met veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) kan tegelijkertijd met uw campagne worden gehouden. Het kan gaan om een foto- of videowedstrijd of een wedstrijd over het beste VGW-hulpmiddel.

Voordelen

 • De wedstrijd kan een goed hulpmiddel zijn ter ondersteuning van uw campagne en ter versterking van uw kernboodschappen.
 • Dankzij de wedstrijd kunt u belangstelling voor VGW creëren onder het grote publiek.
 • Zelfs onder jongeren kan er belangstelling voor het onderwerp zijn. Tijdens de fotowedstrijd die EU-OSHA zelf in 2011 hield, waren er inzendingen van bijna duizend mensen!

Beperkingen

 • Dit soort wedstrijden vergt een grote inzet van de organisatie:
  • er moet een grote groep deelnemers worden gezocht;
  • de selectieprocedure moet worden voorbereid enz.;
  • Het kan ook relatief duur zijn als u overweegt een geldprijs uit te reiken.

Wie kan deelnemen?

 • Denk na over de doelgroep:
  • Wilt u dat een brede groep kan deelnemen?
  • Of juist een specifieke groep? (bv. alleen werknemers, alleen jongeren)

Aankondiging van de wedstrijd

 • Bedenk hoe u de potentiële deelnemers wilt bereiken: overweeg hiervoor sociale media te gebruiken als u zich op een algemeen publiek richt.
 • Zet een website voor de wedstrijd op.

Wedstrijdvoorwaarden

 • Formuleer de exacte criteria waaraan deelnemers moeten voldoen om de wedstrijd te winnen.
 • Kies de jury die zal beoordelen of de deelnemers aan de gestelde criteria voldoen:
  • Zoek een bekend persoon als voorzitter van de jury, bijvoorbeeld een beroemde fotograaf in het geval van een fotowedstrijd.

Selectie- en toekenningsprocedure

 • Bereid de selectieprocedure voor: als u een deel van de website voor de wedstrijd hebt gereserveerd, kunt u daar het inschrijvingsformulier plaatsen.
 • Zorg ervoor dat de regels duidelijk en zorgvuldig geformuleerd zijn, en dat de inschrijfformulieren goed te begrijpen zijn.
 • Als u een groot aantal deelnemers verwacht, overweeg dan om de procedure in twee fasen te splitsen:
  • een voorselectie
  • de definitieve selectie

Tijdschema

 • Wat betreft de termijnen: zorg ervoor dat de wedstrijd parallel loopt aan de campagne.
 • U kunt de prijsuitreiking bijvoorbeeld samen laten vallen met het slotevenement van de campagne.

Publiciteit

 • Betrek de media erbij. Stel hun foto’s (in het geval van een fotowedstrijd) of ander beeldmateriaal ter beschikking.
 • Regel interviews met de deelnemers en/of de jury.