Campagnetoolkit

Awards voor goede praktijken

Geschikt voor:

Middelgrote tot grote organisaties.

Wat is het?

Een evenement waarbij u een onderneming/werkgever onderscheidt voor een bijzondere bijdrage aan een onderwerp, bv. veiligheid en gezondheid op het werk. Met de awards wordt beoogd aan werkgevers en werknemers de voordelen van het volgen van goede praktijken met betrekking tot veiligheid en gezondheid op het werk te laten zien. Door middel van de Awards voor goede praktijken kunt u oplossingen voor goede praktijken op de werkplek stimuleren en informatie over goede praktijken in uw land of regio delen.

Voordelen

 • De wedstrijd kan een goed hulpmiddel zijn ter ondersteuning van uw campagne en uw kernboodschappen.
 • Dankzij de wedstrijd creëert u een goed voorbeeld dat werkgevers mogelijk navolgen.

Beperkingen

 • Dit soort wedstrijden vergt een grote inzet van de organisatie: voorbereiden van de selectieprocedure enz.
 • Het kan ook relatief duur zijn als u overweegt een geldprijs uit te reiken.

Planning van de prijsuitreiking

 • Bedenk hoe u de potentiële deelnemers kunt bereiken: overweeg direct mail te gebruiken
 • Zet een website voor de wedstrijd op
 • Formuleer de exacte criteria waaraan deelnemers moeten voldoen om de wedstrijd te winnen. De selectie kan zich bijvoorbeeld richten op goede praktijken die:
  • relevant zijn voor veiligheid en gezondheid op het werk;
  • met succes zijn toegepast en een duidelijke verbetering vormen;
  • ook in andere werksituaties kunnen worden toegepast.

Jury

 • Kies de jury die zal beoordelen of de deelnemers aan de gestelde criteria voldoen.
 • Kies personen die bekend zijn in de arbowereld om organisaties te motiveren om deel te nemen. Dit geeft de wedstrijd ook meer prestige.

Selectie- en toekenningsprocedure

 • Denk na over de prijs en de mogelijke toegevoegde waarde die deze deelnemers biedt (aandacht in de media enz.).
 • Bereid de selectieprocedure voor: u kunt eventueel een aparte website creëren voor de prijs voor goede praktijken, waar u ook een inschrijfformulier voor deelnemers kunt opnemen.
 • Zorg ervoor dat de regels duidelijk en zorgvuldig geformuleerd zijn, en dat de inschrijfformulieren goed te begrijpen zijn.
 • Als u een groot aantal deelnemers verwacht, overweeg dan om de procedure in twee fasen te splitsen:
  • een voorselectie
  • de definitieve selectie

Tijdschema

Wat betreft de termijnen: zorg ervoor dat de wedstrijd parallel loopt aan de campagne.

Publiciteit

Betrek de media erbij: daar heeft zowel uw organisatie als de winnende organisatie baat bij.