Campagnetoolkit

Awards voor goede praktijken

Voordelen

 • De wedstrijd kan een goed hulpmiddel zijn ter ondersteuning van uw campagne en uw kernboodschappen.
 • Dankzij de wedstrijd creëert u een goed voorbeeld dat werkgevers mogelijk navolgen.

Beperkingen

 • Dit soort wedstrijden vergt een grote inzet van de organisatie: voorbereiden van de selectieprocedure enz.
 • Het kan ook relatief duur zijn als u overweegt een geldprijs uit te reiken.

Planning van de prijsuitreiking

 • Bedenk hoe u de potentiële deelnemers kunt bereiken: overweeg direct mail te gebruiken
 • Zet een website voor de wedstrijd op
 • Formuleer de exacte criteria waaraan deelnemers moeten voldoen om de wedstrijd te winnen. De selectie kan zich bijvoorbeeld richten op goede praktijken die:
  • relevant zijn voor veiligheid en gezondheid op het werk;
  • met succes zijn toegepast en een duidelijke verbetering vormen;
  • ook in andere werksituaties kunnen worden toegepast.

Jury

 • Kies de jury die zal beoordelen of de deelnemers aan de gestelde criteria voldoen.
 • Kies personen die bekend zijn in de arbowereld om organisaties te motiveren om deel te nemen. Dit geeft de wedstrijd ook meer prestige.

Selectie- en toekenningsprocedure

 • Denk na over de prijs en de mogelijke toegevoegde waarde die deze deelnemers biedt (aandacht in de media enz.).
 • Bereid de selectieprocedure voor: u kunt eventueel een aparte website creëren voor de prijs voor goede praktijken, waar u ook een inschrijfformulier voor deelnemers kunt opnemen.
 • Zorg ervoor dat de regels duidelijk en zorgvuldig geformuleerd zijn, en dat de inschrijfformulieren goed te begrijpen zijn.
 • Als u een groot aantal deelnemers verwacht, overweeg dan om de procedure in twee fasen te splitsen:
  • een voorselectie
  • de definitieve selectie

Tijdschema

Wat betreft de termijnen: zorg ervoor dat de wedstrijd parallel loopt aan de campagne.

Publiciteit

Betrek de media erbij: daar heeft zowel uw organisatie als de winnende organisatie baat bij.