Campagnetoolkit

Evenementen voor belanghebbenden

Geschikt voor:

Alle soorten organisaties.

Wat zijn het?

Evenementen, zoals rondetafelbijeenkomsten, workshops en conferenties met als doel specialisten en stakeholders bijeen te brengen om een kwestie te bespreken. Bijvoorbeeld huidige wetgeving omtrent veiligheid en gezondheid op het werk of dreigingen voor de veiligheid van werknemers, zoals veilig onderhoud.

Voordelen

 • Elk van bovengenoemde evenementen vormt een goede gelegenheid om de samenwerking met uw partners te versterken.

Hoe kunnen ze worden gebruikt?

 • Het voornaamste doel ervan is deelnemers de mogelijkheid te bieden tot gemeenschappelijke standpunten te komen, informatie en beste praktijken te delen en netwerken op te bouwen.
 • Ze kunnen soms ook op de media gericht zijn, maar dat is doorgaans niet de primaire doelstelling.

Beperkingen

 • Evenementen beperken zich gewoonlijk tot één doelgroep, waardoor ze wellicht niet geschikt zijn als u een breder publiek wilt bereiken.

Rondetafelbijeenkomsten en workshops

 • De kleinste evenementen zijn meestal rondetafelbijeenkomsten en workshops. Deze zijn ook het meest interactief. Ze zijn erop gericht een beperkt aantal mensen bij elkaar te brengen om een bepaald thema te bespreken en punten van overeenstemming te zoeken.
 • Deze zijn het meest geschikt als u kennis wilt delen met een kleine groep mensen (max. 50).
 • Een dergelijk formaat kan in de aanloop van uw campagne worden gebruikt als voorbereiding, voor het ontwikkelen van campagnetools, het zoeken van partners enz.

Seminars en trainingsevenementen

 • Voorbeelden van iets grotere evenementen zijn seminars en trainingsevenementen. Deze zijn doorgaans educatiever van aard.
 • Hierbij moet de organisator een duidelijke agenda of boodschap voor de deelnemers hebben. De deelnemers kunnen daarbij natuurlijk op de boodschap reageren en commentaar leveren, maar het proces is niet zo open als bij een workshop.
 • Dit kan een goed formaat zijn als u “multipliers” wilt trainen in een specifiek aspect van uw campagne.

Conferenties

 • Het soort evenementen waarbij de meeste deelnemers betrokken kunnen worden, zijn conferenties.
 • Hierbij kan ook sprake zijn van een stuk mediacommunicatie.
 • Conferenties kunnen ook openbaar zijn.