Campagnetoolkit

Filmprijs “Een gezonde werkplek”

Organisatie: EU-OSHA

Land: EU

Beschrijving:

De editie 2020-2022 van de filmprijs “Een gezonde werkplek” vindt plaats tijdens het documentairefestival Doclisboa in Lissabon, Portugal. Hier wordt de beste werkgerelateerde documentaire bekroond, om zo mensen bewust te maken van het belang van veiligheid en gezondheid op het werk en gesprekken hierover te stimuleren.

Image