Publikācijas


Darbinieku pārvaldība, izmantojot mākslīgo intelektu — no tehnoloģiju izstrādes līdz ietekmei uz darbiniekiem un viņu drošību un veselību

maina darba un darba attiecību raksturu. Šajā dokumentā ir kartētas uz MI balstītas darbinieku pārvaldības (AIWM) tehnoloģijas un to izplatība nozarēs, analizējot patentu datus un saturu.

Šeit ir izklāstīta uz mērījumiem balstīta pieeja, ko var izmantot, lai izpētītu AIWM tehnoloģiju ietekmi uz darbaspēku, uzdevumiem un funkcijām. Konstatējumi parāda AALM iespējami negatīvo ietekmi uz strādājošo drošību un veselību. Svarīgs ir pētījuma apliecinājums, ka tikai neliela patentu daļa ir izstrādāta cilvēku labklājības uzlabošanai, uzsverot uzņēmumu intereses trūkumu par šādu tehnoloģiju izmantošanu darba aizsardzības uzlabošanai.

Download pdf icon in: