Publikācijas


Iepazīstieties ar diskusiju dokumentu “Tāldarba dzimumu dimensijas izpēte. Ietekme uz darba aizsardzību”

Pieaugošā pāreja uz tāldarbu un hibrīddarbu kopš Covid-19 pandēmijas ir spēcīgi ietekmējusi sievietes. Šajā diskusiju dokumentā ir aplūkots tāldarba un darba aizsardzības (DA) dzimumu aspekts, kā arī ar to saistīto tiesību aktu attīstība.

Identificētās pētījumu nepilnības ietver tiešsaistes iebiedēšanas dzimuma dimensiju, dzimumu un uzņēmuma līmeņa darba aizsardzības politiku šajā jomā un dzimuma aspektu trūkumu uz darba aizsardzību vērstā tāldarba regulējumā. Dokumentā uzsvērts, ka noteikumi, kuros ir ņemts vērā dzimumu līdztiesības aspekts tāldarba un hibrīddarba jomā, var veicināt sieviešu darba un privātās dzīves līdzsvaru un integrāciju darba tirgū.

Download pdf icon in: