Kampanijos priemonių rinkinys

Renginiai matomumui didinti

Trūkumai

 • Šie renginiai paprastai daug kainuoja ir jiems reikia laiko bei energijos.

Renginio finansavimas

 • Biudžetas, biudžetas ir dar kartą biudžetas:
  • Apskaičiuokite, kiek šis renginys jums kainuos ir kokios yra jo įgyvendinimo galimybės.
  • Sudarykite visų savo veiksmų sąmatą ir paprašykite tiekėjų pateikti tikslias kainas.
  • Atidėkite bent 10–15 proc. savo biudžeto nenumatytoms išlaidoms.

Renginio planavimas

 • Iš pradžių sugalvokite koncepciją. Nuspręskite, koks bus renginio formatas ir tikslai.
 • Jūsų tikslas yra atkreipti žiniasklaidos dėmesį. Pagalvokite, ar renginys iš tiesų sudomins žiniasklaidą. Atsakykite į šiuos klausimus:
  • Ar renginyje dalyvaus žymių žmonių?
  • Ar tai pirmas toks renginys?
  • Ar renginys yra interaktyvus?
  • Ar renginyje bus galima laimėti prizų ir ar dalyvaus daug žmonių? Ar jis vyks konkrečioje unikalioje vietoje?
 • Jei kviesite žiniasklaidą, kuo geriau ja pasinaudokite. Planuokite žiniasklaidos atstovų dalyvavimą:
  • Ar galite surengti keletą interviu?
  • Ar turite patalpą, kurioje bus galima surengti interviu?
  • Ar turite informacijos rinkinius spaudos atstovams ir kitos žiniasklaidai svarbios informacijos?
 • Parenkite darbotvarkę ir dalyvių bei pranešėjų sąrašą.
 • Viską planuokite iš anksto. Pasiruošti šiems renginiams prireiks kelių mėnesių. Pasiruošimui numatykite bent šešis–aštuonis mėnesius.

Praktiniai aspektai

 • Kai ką reikės užsisakyti labai anksti, pvz.:
  • renginio vietą;
  • dalyvių ir pranešėjų kelionės bilietus;
  • apgyvendinimą ir kt.
 • Visa renginio logistika pareikalaus smulkmeniško ir kruopštaus planavimo. Praktinis neapdairumas, pavyzdžiui, mikrofonų neturėjimas, gali sugadinti puikų renginį.
 • Suplanuokite informacinės medžiagos vaizdinę formą, gamybą ir pateikimą:
  • viskas turėtų būti pristatyta likus bent dienai iki renginio, o idealiu atveju – likus 2–3 dienoms iki renginio. Be to, visada turėkite atsarginį planą.
  • Pasirūpinkite, kad net paskutinę minutę galėtumėte lengvai išspausdinti keletą kad ir nekokybiškų spaudinių su svarbiausia informacija.
 • Pasidomėkite renginio vietos verslo centru, jei toks yra.
 • Visada turėkite USB atmintuką su visomis pateiktimis ir visų dokumentų ir medžiagos, kurios jums prireiks konferencijoje, PDF ir (arba) spausdintinėmis versijomis.
 • Renginio išvakarėse viską patikrinkite:
  • Išbandykite visą įrangą.
  • Apžiūrėkite renginio vietą.
  • Su savimi turėkite visų tiekėjų kontaktinius duomenis. Turėkite visų kolegų, kurių pagalbos jums reikės, partnerių, tiekėjų, pakviestų žiniasklaidos atstovų kontaktus (geriausia mobiliojo telefono numerius).