Kampanijos priemonių rinkinys

Renginiai suinteresuotosioms šalims

Tinka:

Visų rūšių organizacijoms.

Kas tai?

Renginiai, tokie kaip apskritojo stalo diskusijos, dirbtuvės ir konferencijos, kurių tikslas – suburti specialistus ir suinteresuotąsias šalis diskusijoms apie problemą. Pavyzdžiui, apie dabartinius darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktus arba grėsmes darbuotojų saugai, apie saugią techninę priežiūrą.

Nauda

 • Kiekvienas iš pirmiau išvardytų renginių yra gera proga sustiprinti bendradarbiavimą su savo partneriais.

Kaip juos panaudoti?

 • Jų pagrindinis tikslas – plėtoti bendras dalyvių pozicijas, dalytis informacija ir geriausia patirtimi bei megzti pažintis.
 • Jie gali būti susieti su žiniasklaida, tačiau paprastai tai nėra pagrindinis renginio tikslas.

Trūkumai

 • Renginiai paprastai būna skirti tik vienai tikslinei grupei, todėl jie gali būti netinkami, jei bandote pasiekti platesnę auditoriją.

Apskritojo stalo diskusijos ir praktiniai seminarai

 • Mažiausio masto renginiai paprastai yra apskritojo stalo diskusijos ir praktiniai seminarai. Juose dalyviai bendrauja aktyviausiai. Jų tikslas – suburti grupę žmonių, kurie aptartų problemą ir ieškotų bendros pozicijos.
 • Tokie renginiai tinkamiausi, kai norite dalintis žiniomis su nedidele žmonių grupe (iki 50).
 • Šie formatai galėtų būti pasitelkiami prieš jūsų kampaniją kampanijos priemonėms parengti ir plėtoti, partneriams įtraukti ir kitiems tikslams.

Seminarai ir mokymo renginiai

 • Šiek tiek didesnių renginių pavyzdžiai – seminarai ir mokymo renginiai. Paprastai jie būna labiau šviečiamojo pobūdžio.
 • Renginys turėtų turėti aiškią darbotvarkę arba žinią, kuriuo organizatorius dalytųsi su dalyviais. Dalyviai, žinoma, reaguos į šią žinią ir pateiks pastabų, tačiau procesas nebus toks atviras kaip praktiniame seminare.
 • Tai taip pat gali būti geras formatas informacijos skleidėjams informuoti apie konkretų savo kampanijos aspektą.

Konferencijos

 • Renginiai, kuriuose gali dalyvauti daugiausia dalyvių, yra konferencijos.
 • Jos taip pat gali būti skirtos žiniasklaidai.
 • Jos taip pat gali būti atviros visuomenei.