Kampanijos priemonių rinkinys

Parodos

Benefits

 • Toks renginys padės pritraukti auditoriją ir pristatyti jiems svarbiausias kampanijos žinutes.
 • Jūsų auditorija prisimins renginį, jei jis bus gerai suorganizuotas.

Trūkumai

 • Šie renginiai paprastai nemažai kainuoja ir reikalauja laiko ir energijos.

Sukurkite savo parodos stendą

 • Žmonių dėmesiui patraukti naudokite ryškias spalvas ir vaizdines priemones.
 • Jei įmanoma, surenkite interaktyvias demonstracijas, kuriose dalyvautų jūsų stendo lankytojai. Galite parodyti vaizdo įrašą.
 • Skelbiama žinia turėtų būti paprasta ir aiški, daugiausia dėmesio turi būti skiriama funkcijoms ir naudai:
  • Stendas turėtų būti matomas iš tolo.
  • Pagalbinė informacija ir mažiau svarbūs pranešimai turėtų būti pateikiami mažesniu šriftu.
  • Informacija turi būti pateikta kuo glausčiau, nes dauguma žmonių prie jūsų stendo praleis tik kelias minutes.
 • Įrenkite literatūros stovą, kad lankytojai galėtų pasiimti informaciją su savimi:
  • Patikrinkite numatomą dalyvių skaičių.
  • Turėkite pakankamai reikiamos medžiagos.