Kampanijos priemonių rinkinys

Bendrai apie kampanijas

Tinka:

Visų rūšių organizacijoms.

Kas tai?

Kampanija – tai organizuota veikla konkrečiam tikslui pasiekti. Paprastai ją vykdant naudojamasi daugybe komunikacijos priemonių, kad būtų skleidžiama žinutė ir didinamas supratimas apie tam tikrą temą. Bet kurios arba visos priemonių rinkinyje esančios priemonės gali būti naudojamos kaip kampanijos dalis.

Nauda

  • Didinti vadovų, darbuotojų ir atitinkamais klausimais jiems patariančių žmonių, pavyzdžiui, medicinos specialistų, informuotumą apie darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) problemas ir jų priežastis.
  • Pateikti praktinių sprendimų pasitelkiant „gerosios patirties modelius“.
  • Gilinti darbuotojų žinias apie atitinkamus teisės aktus ir skatinti organizacijas jų laikytis.
  • Įspėti žmones apie naujus pavojus ir galimus sprendimus.
  • Sulaukti palaikymo vykdant teisės aktų ar gairių pakeitimus.
  • Pateikti savo organizaciją kaip DSS įstaigą ir vertingą partnerę.

Trūkumai

  • Kampanijos vykdymas gali būti brangus ir reikalaujantis laiko.

  • Sunku pasiekti mažesnes grupes.

Sėkmingos kampanijos veiksniai

Įtaigi žinia ir aiškūs tikslai yra bet kurios kampanijos pagrindas. Jie padeda nustatyti, kam skirti savo informaciją (tikslinė auditorija) ir kaip geriausiai šią auditoriją pasiekti, t. y. kokias kampanijos priemones naudoti. Sėkmingai kampanijai, kaip ir siekiant kitų tikslų, reikia pakankamo indėlio –pastangų ir motyvacijos.