Kampanijos priemonių rinkinys

Konkursai

Benefits

 • Konkursas gali būti puiki priemonė, padedanti vykdyti jūsų kampaniją ir sustiprinti pagrindines žinutes.
 • Konkursu galite paskatinti plačią visuomenę domėtis su DSS susijusiomis temomis.
 • Net jaunimas gali domėtis šia tema. 2011 m. vykusiame „EU-OSHA“ nuotraukų konkurse beveik tūkstantis žmonių atsiuntė savo nuotraukas!

Trūkumai

 • Rengdama tokį konkursą organizacija turi tvirtai įsipareigoti:
  • reikės įtraukti plačią auditoriją,
  • parengti atrankos procedūrą ir t. t.
  • Be to, rengti konkursą gali būti brangu, jei ketinate teikti piniginę premiją.

Kas dalyvaus?

 • Pagalvokite apie tikslinę grupę:
  • Ar norite įtraukti plačiąją visuomenę?
  • Ar konkrečias grupes (pvz.: tik darbuotojus, tik jaunimą)?

Konkurso viešinimas

 • Pagalvokite, kaip pasiekti potencialius dalyvius: apsvarstykite galimybę naudotis socialiniais tinklais, jei konkursas skirtas plačiajai visuomenei.
 • Sukurkite konkurso tinklalapį.

Atrankos kriterijai

 • Apibrėžkite tikslius kriterijus, kuriuos dalyviai turi atitikti, kad laimėtų konkursą.
 • Pasirinkite vertinimo komisiją, kuri vertins, ar dalyviai atitinka jūsų kriterijus:
  • Į komisiją įtraukite žinomą asmenį, kuris jai atstovautų, pavyzdžiui, jei tai nuotraukų konkursas, šis žmogus turėtų būti profesionalus fotografas.

Taisyklės ir atrankos procedūra

 • Parenkite atrankos procedūrą: jei naudojate antrinę svetainę, skirtą konkursui, įkelkite į ją dalyvio anketą.
 • Pasirūpinkite, kad taisyklės būtų aiškios ir tikslios, o visos dalyvių anketos suprantamos.
 • Jei tikitės didelio dalyvių skaičiaus, apsvarstykite galimybę atrankos procedūrą išskaidyti į du etapus:
  • pirminės ir
  • galutinės atrankos.

Laiko pasirinkimas

 • Konkursą renkite tuo pačiu metu kaip ir kampaniją.
 • Galutinis renginys gali vykti per kampanijos uždarymą.

Viešinimas

 • Pakvieskite žiniasklaidą. Pateikite jai nuotraukų (jei tai nuotraukų konkursas) arba kitą vaizdinę medžiagą.
 • Surenkite interviu su dalyviais arba komisijos nariais.