Kampanijos priemonių rinkinys

Mokymas

Tinka:

Visų rūšių organizacijoms.

Nauda

 • Veiksmingas mokymas gali būti informacijos šaltinis ir motyvuoti auditoriją keisti darbo praktiką ir pagerinti darbo saugą.
 • Mokymas yra naudinga švietimo ir informavimo konkrečia darbuotojų saugos ir sveikatos tema priemonė.
 • Mokymas yra ypač naudingas supažindinant skleidėjus su tam tikru jūsų kampanijos aspektu.

Trūkumai

 • Mokymas veiksmingiausias mažesnėse grupėse, todėl nėra tinkamas plačiai auditorijai.
 • Profesionalus mokymas gali brangiai kainuoti.

Kaip tai panaudoti?

 • Pavyzdžiui, organizacija galėtų surengti mokymo užsiėmimą, kaip nepaslysti, neužkliūti ir nenukristi darbo vietoje.
 • Pagrindinis tikslas – skatinti pozityvų darbuotojų sveikatos ir saugos elgesį, dalytis informacija ir gerinti darbo metodus.
 • Mokymas gali būti susietas su žiniasklaida, tačiau paprastai tai nėra pagrindinis užsiėmimo tikslas.

Mokymo užsiėmimo rengimas

 • Gerai apgalvokite temą ir kaip geriausiai informuoti auditoriją: ar yra vaizdo įrašų ar išteklių, kurie jūsų pranešimą padarytų paveikesnį?
 • Kai kuriuos užsiėmimus (pvz., apie įmonės politiką) galima surengti darbo vietoje.
 • Kitiems (pvz., pirmosios pagalbos mokymui) reikės kvalifikuoto specialisto pagalbos.