Skup alata za kampanju

Zašto pokrenuti kampanju?

Ako imate poruku o sigurnosti i zdravlju koju želite podijeliti s drugima, pokrenite kampanju i osigurajte da se vaš glas čuje.

Kampanja se može voditi kako bi se njome:

Snažna poruka i jasni ciljevi temelj su svake kampanje. Oni će vam pomoći da utvrdite kojoj biste se skupini trebali obratiti (ciljna publika) i kako do nje možete najlakše doprijeti, odnosno, koje biste alate u okviru kampanje trebali upotrijebiti.

Kampanja se može voditi kako bi se njome:

  • informiralo

  • nadahnulo

  • motiviralo

  • educiralo.

Why run a campaign?