Skup alata za kampanju

Licencirane snimke

Benefits

  • Njihova je izrada jeftinija od, primjerice, izrade videoizvješća za javnost.
  • Možete ih pripremiti služeći se vlastitim resursima.

Ograničenja

  • Ako u okviru svojeg poduzeća nemate na raspolaganju snimatelja ili potrebnu opremu, morat ćete angažirati vanjske pružatelje usluga, a to može biti skupo.

Izrada licenciranih snimki

  • Licencirane snimke mogu trajati od 15 do 60 sekundi. Uglavnom su namijenjene stručnjacima za audiovizualne medije koji te snimke mogu upotrebljavati za, na primjer, uređivanje vijesti.
  • Takvi materijali televizijskim bi kućama trebali poslužiti za ponovnu obradu, no kao i glavne snimke i sporedne snimke, moraju sadržavati ključne informacije koje će privući pozornost gledatelja.
  • Snimke bi trebale biti visoke kvalitete i rezolucije kako bi se neprimjetno uklopile u ostale materijale i snimke.