Materijali kampanje


Letak o nagradama za dobru praksu – siguran i zdrav rad u digitalnom dobu

Cilj 16. dodjele nagrada za dobru praksu za zdrava radna mjesta u području sigurnosti i zdravlja na radu jest prepoznati one organizacije koje daju izniman i inovativan doprinos sigurnosti i zdravlju prevencijom rizika povezanih s digitalnom transformacijom na radnom mjestu.

Saznajte koje je vrste dobre prakse moguće prijaviti, tko može sudjelovati, što žiri traži i kako sudjelovati u natječaju.