Kampanjan työkalupakki

Itävallan työterveys- ja työturvallisuusstrategia 2007–2012

Organisaatio: Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, Zentral-Arbeitsinspektorat (liittovaltion talous- ja työministeriö)

Maa: Itävalta

Kuvaus:

Esite Itävallan kansallisesta työterveys- ja työturvallisuusstrategiasta. Käsiteltäväksi valittiin viisi aihealuetta: riskinarviointi ja vaaratietoisuus, tapaturmien ehkäisy, työperäisten sairauksien ja ammattitautien ehkäisy, ohjaus ja edistynyt koulutus sekä tiedotus työterveydestä ja työturvallisuudesta.

Image