Julkaisut


Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden seurantaan tarkoitetut älykkäät digitaaliset järjestelmät: käyttöönotto työpaikalla

Uusilla digitaalisilla työterveyden ja -turvallisuuden seurantajärjestelmillä ei voida suoraan korvata nykyisiä työterveys- ja työturvallisuusmenettelyjä. Digitaalisten seurantajärjestelmien onnistunut käyttöönotto riippuu asianmukaisesta täytäntöönpanosta, mukaan lukien tukiresurssien tarjoaminen työpaikalla (käytännesäännöt, ohjeasiakirjat/käsikirjat, koulutusmateriaalit, markkinointimateriaalit ja tapaustutkimukset).

Tässä toimintapoliittisessa katsauksessa annetaan suosituksia siitä, millaisin reunaehdoin yritykset voivat panna tehokkaasti täytäntöön ja integroida digitaalisia työturvallisuuden ja -terveyden seurantajärjestelmiä työpaikalla.

Download PDF file in: