Arbete via digitala plattformar: Fakta och siffror


Arbete via digitala plattformar: Fakta och siffror

Image

Den här infografiken visar de viktigaste uppgifterna och siffrorna för digitala arbetsplattformar och ingår i materialet till kampanjen ”Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv”.

I den kartläggs dels förekomsten av digitalt plattformsarbete inom EU:s ekonomi, och dels arbetsmiljörelaterade risker och utmaningar samt möjligheterna med plattformsarbetets spridning inom alla sektorer. Dessutom ges exempel på policyinitiativ och riskförebyggande åtgärder för att värna om de digitala plattformsarbetarnas säkerhet och hälsa.

Download PDF file in: EN |
Open Image file in: EN |