Kampanjmaterial


Pressbriefing – Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv

I denna pressbriefing sammanställs viktiga fakta och siffror om 2023–2025 års kampanj för ett hälsosamt arbetsliv

I pressbriefingen ges en översikt över den politiska kontexten i EU, viktiga datum och milstolpar inom kampanjen samt en redogörelse för prioriterade områden och lagstiftning som rör digitalisering. 

Denna resurs fungerar som en heltäckande referens för att förstå kampanjens kärnelement och deras betydelse.

Download PDF file in: