Fallstudier


Drönare inspekterar gasinfrastrukturoperatörs arbetsplatser (ID16)

Uppgifter som inte är kognitivt krävande och som ingår i kategorin ”3D”, dvs. ”dull, dirty, dangerous” (enformig, smutsig, farlig) är särskilt väl lämpade för .

Fallet med det norska gasinfrastrukturföretaget visar på fördelarna med att införa AI-baserade system för att utföra uppgifter som kan vara kognitiva till sin natur men som i första hand har fysiska arbetsmiljöeffekter för arbetstagarna.

Drönare utrustade med AI-programvara gör att inspektioner på plats kan genomföras snabbare och effektivare, utan risk för negativa effekter på grund av fysisk belastning eller exponering för ogynnsamma väder- och miljöförhållanden. 

Download pdf icon in: