Fallstudier


Samarbetsrobot lyfter produktdelar hos en leverantör av fordons- och industriteknik (ID1)

Det praktiska införandet av AI-baserade system på arbetsplatser innebär ett antal utmaningar för företagen.

En slovensk leverantör av bil- och industriteknik har förstärkt arbetsstyrkan med en samarbetsrobot som hjälper arbetstagarna att lyfta produktdelar mellan arbetsstationerna.

I början av processen kämpade företaget för att hitta rätt balans mellan att utnyttja ”cobotens” kapacitet på ett effektivt sätt och samtidigt följa säkerhetsbestämmelser och uppfylla säkerhetskrav. Bristen på exempel på bästa praxis och föråldrade nationella bestämmelser på teknikområdet bidrog ytterligare till svårigheterna.

Download pdf icon in: