Nyheter


17/05/2023

Användning av AI för automatisering av arbetsuppgifter samtidigt som arbetstagarna skyddas: åtta fallstudier ger nya insikter

Image

© Barriography - stock.adobe.com

EU-Osha har nyligen offentliggjort åtta fallstudier för att förstå hur av uppgifter via system baserade på kan genomföras framgångsrikt för att säkerställa arbetstagarnas välbefinnande.

Publikationerna undersöker hur dessa system påverkar arbetsmiljön och identifierar drivkrafter, hinder och framgångsfaktorer för att dra största möjliga nytta av denna teknik och samtidigt skydda arbetstagarna.

Fallbeskrivningarna omfattar olika sammanhang, bland annat lyft, produktinspektion, grävarbeten, visuell identifiering, inspektion av gas- och oljeinfrastruktur, faktagranskning, AI-baserade åtgärder för kvalitetskontroll av material samt inspektion av arbetsplatser för gasinfrastrukturoperatörer.

Vi kommer snart att publicera en jämförande rapport med fallstudier om AI-baserade system och för automatisering av arbetsuppgifter.

Upptäck våra publikationer om robotteknik och AI.

Klicka här för att läsa om kampanjen God arbetsmiljö i den digitala tidsåldern.