Študije primerov


Robot za avtomatizirano čiščenje gnoja za vzdrževanje higiene v živinoreji (ID11)

Trajnostna proizvodnja v živilski industriji je prihodnost. Nizozemski razvijalec tehnologije, ki ga obravnava ta študija primera, se osredotoča na kmetijske stroje v povezavi s kravami molznicami.

Njegovi proizvodi se uporabljajo v več kot 45 državah EU in po svetu. Avtonomno vozeči robot tega proizvajalca lahko vzdržuje higienske standarde v ogradah za krave in je specializiran za čiščenje gnoja.

S spremembo paradigme, ki je posledica te inovacije, bi lahko kmetje prešli z vloge fizičnega delavca, za kar tradicionalno veljajo, na vodstvene položaje in prevzeli odgovornost na kmetijah.

Download pdf icon in: