Verktøysett for kampanje

Workshop om farlige stoffer på arbeidsplassen

Organisasjon: Inspection du Travail et des Mines

Land: Luxembourg

Description:

Konferanse organisert av overvåkningsorganet for arbeid og gruvetilsyn i forbindelse med «Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer»-kampanjen. Konferansen inkluderte presentasjoner, rundbord, workshops og en introduksjon til eksempler på god praksis.

Image
Workshop on dangerous substances in the workplaces