Verktøysett for kampanje

Velkommen til det nettbaserte risikovurderingsverktøyet

Organisasjon: Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA)

Land: EU

Description:

En rekke PowerPoint-presentasjoner som beskriver OiRA-prosjektet for nettbasert risikovurdering og inneholder de siste oppdateringene og en oppsummering av aktiviteter.

Image
Welcome to the Online Risk Assessment Tool