Verktøysett for kampanje

Nettstedet for arbeidstilsynet i Finland

Organisasjon: Det finske arbeidstilsynet

Land: Finland

Description:

Nettstedet til det finske arbeidstilsynet tilgjengelig på 3 språk. Hensikten med arbeidstilsynet er å sikre at finske arbeidsplasser er så sunne og trygge som mulig og at de er i samsvar med arbeidsmiljølovgivningen. Det tar sikte på å forbedre arbeidsmiljøet og arbeidsforholdene for å ivareta og opprettholde arbeidsevnen til ansatte.

Image
Occupational Safety and Health Administration Finland