Verktøysett for kampanje

«Forebygging av yrkesskader fra arbeidsmaskiner og -utstyr»-kampanjen

Organisasjon: ACT

Land: Portugal

Description:

Kampanjen for «Forebygging av yrkesskader fra arbeidsmaskiner og -utstyr» understreker et minimumsnivå for beskyttelse av arbeidstakere og bidrar til fri og rettferdig konkurranse i det indre markedet.

Image
"Prevention of Occupational Hazards from Work Machinery and Equipment" Campaign