Verktøysett for kampanje

Presentasjon av «Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer»-kampanjen

Organisasjon: Arbeidstilsynet, Arbeids- og sosialdepartementet

Land: Kypros

Description:

PowerPoint-presentasjon laget av EU-OSHAs nasjonale kontaktpunkt på Kypros som introduserer «Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer»-kampanjen og dets viktigste milepæler, verktøy og publikasjoner, inkludert kampanjens «Priser for god praksis».

Image
Presentation of the Healthy Workplaces Manage Dangerous Substances campaign