Verktøysett for kampanje

OSHwiki om muskel- og skjelettlidelser

Organisasjon: EU-OSHA

Land: EU

Description:

OSHwiki ble utviklet av EU-OSHA for å muliggjøre deling av kunnskap, informasjon og beste praksis knyttet til helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen (HMS). Dette eksemplet dreier seg om muskel- og skjelettlidelser og inneholder artikler om forebygging og strategier for tilbakevending til arbeid, risikofaktorer for ulike grupper og sektorer samt praktiske tips og anbefalinger for å lykkes med forebygging og håndtering av muskel- og skjelettlidelser.

Image
OSHwiki on musculoskeletal disorders